حمله تروریستی تهران مانعی پیچیده برای ترامپ

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۴۴
حمله تروریستی تهران مانعی پیچیده برای ترامپ
حمله تروریستی تهران مانعی پیچیده برای ترامپ
/ مبلغ داعش در غرب ایران که در جریان حمله تروریستی تهران کشته شد +عکس آفتاب سریاس صادقی یکی از مبلغین داعش در ایران بود که دیروز در جریان حمله...

خوش آمدید

بستن